چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 943

فلزیاب تصویری عمق لکه رنگ

فلزیاب تصویری برای تشخیص طلا یا انواع فلزات از لکه رنگ بهره میبرد و عمق طلا یا فلز تغییر نماید میتواند رنگ لکه رنگ نیز تفاوت داشته و شرایط عمق طلا یا فلزات بر روی نوع رنگ لکه رنگ آشکار شده اثر میگذارد  و تغییر در رنگ لکه رنگ را ایجاد مینماید و این موضوع تفاوت رنگ لکه رنگ برای یک نوع فلز یا طلا در عمق متفاوت از موضوع شرایط فاصله حرکت سیگنال علائم طلا یا هدف با ترکیب یا تحت تاثیر قرار گرفتن از نیرو دیگر منابع شکل میگیرد و اصول تلفیق یا ترکیب رنگ از جریان اثر مواد بر یکدیگر شکل میگیرد

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب