چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 922

فلزیاب حفره تفاوت

تفاوت تشخیص حفره در فلزیاب فرکانسی با تنظیمات عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD با دیگر دستگاه ها یا فلزیاب ها در تعیین حفره یا چاه یا کانال در عدد وی دی ای VDI و تغییر در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد

در کار حفره یابی یا تشخیص حفره و تغییرات وضعیت زمین نسبت به حفره یا چاه یا جای خالی یا دست خورده ایجاد تنظیمات صحیح بسیار مهم میباشد

 

WWW.TJA110.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری