چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 194

در ان محدوده ای که تابش الکترون یا ذرات انرژی طلا به انجام میرسد یک موقعیت نابسامان برای تشخیص فلزیاب میباشد و این محدوده میتواند تا فاصله طولانی نسبت به مرکز طلا ایجاد گردد

 شکل تابش الکترون در حول محور طلا به اطراف خود موجب ترکیب با ذرات دیگر منابع و ایجاد فشار بر اطراف خود شده و تابش ذرات طلا بر دیگر منابع غالب شده  یا جریان جابجائی ذرات انرژی الکترونی طلا شرایط غالب و مغلوب شدن بر همدیگر را شکل می دهد

تشخیص سیستم تفکیک کننده با اصول رادار مشخص نمودن شرایط انرژی و تشعشعات حاصله در لایه های حرکت الکترونی در بازتاب میباشد که تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با تعیین عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم در فلزیاب فرکانسی تصویری یا فلزیاب انتنی این عمل را در انتشار یا جداسازی بازتاب انجام می دهد