چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 103

در جریان تابش و چرخش و حرکت الکترونی طلا وضعیت شعاع اتمی نسبت به مرکز اتم طلا در فاصله ملوکولی طلا پدید می اید و زمانیکه الکترون به بالاترین حد شعاع اتمی با پتانسیل ثابت قرار میگیرد موج ایستا پدید امده و در این وضعیت موج سه بعدی شکل میگیرد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی بخصوص از نوع فلزیاب تصویری میتواند بازتاب موج سه بعدی را تشخیص داده و بصورت سه بعدی 3D آشکار نماید

موج سه بعدی در فلزیاب تصویری یا فلزیاب جذبی تصویری یا رادار زمینی دستی تصویری از نوع فرکانسی میتواند وضعیت میدان الکتریکی و تغییرات شرایط الکترون طلا را به نسبت تنظیمات عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD مشخص نماید