چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 242

در یک صحنه کار که هدف بویژه طلا مدت عمری زیاد در ان محدوده در زیر خاک باقی مانده است در طول زمان ارتباط جابجائی در وضعیت ذرات بار الکتریکی یا الکترونی را برای منابع اطراف خود شکل داده

که این جابجائی میتواند به نسبت نوع مواد معدنی و منابع و لایه های زمین شکل های متفاوت میدان مغناطیسی را در حول دیگر منابع که از مرکز طلا وجود دارد پدید آورد که این میدان های میتواند بر یکدیگر نیرو وارد نموده و موجب گسترش سطح جریان فشار نیرو بر یگدیگر در اطراف یک طلا گردد و هر زمان عمل جذب و بازتاب در طلا به انجام میرسد این شرایط در محور با فاصله بیشتر شکل گرفته و چنین محدوده ای موقعیت تشخیص را برای هر نوع فلزیاب یا رادار زمینی دستی با شرایط هم شکل طلا روبرو نماید و تغییر تنظیمات میتواند میدان های مغناطیسی یا یون های حاصله از وضعیت را مشخص نماید