چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 445

کربن و مواد تغییر یافته به حالت کربنی شرایط گرمائی خاص داشته و میتوانند وضعیت الکتریکی یا بار الکتریکی ویژه با دما یا حرارت بالاتر نسبت به اطراف خود را شکل داده و برروی دیگر منابع اثر تغییرات از جهت وارد نمودن نیرو بگذارند

رسانائی کربن ها به نسبت وضعیت کربن موجب میگردد که تاثیر بر روی منابع دیگر نیز گذاشت و شرایطی را در بازتاب جریان مغناطیسی ایجاد نماید که وضعیت تشخیص فلزیاب یا رادار زمینی دستی را با انحراف روبرو نماید

از دید فلزیاب ها کربن ها خصوصیاتی شبیه طلا را داشته و برای همین در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی تنظیمات ویژه تشخیص مواد داری کربن یا درصد کربن وجود داشته تا خطا از دید سیستم فرکانسی خارجی گردد