چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 430

فلزیاب یا رادار زمینی دستی که از اصول رادار در طراحی مدار خود بهره برده است طبق جریان فرکانس عمل نموده و وضعیت فرکانس برای خود دارای شرایط ویژه میباشد و فرکانس در اصل شکل گرفته از تشعشع و انرژی متعلق به طلا یا ان فلز میباشد که به فرکانس یا تشعشع منتشر شده از فلزیاب پاسخ می دهد و در صورتیکه بازتاب فرکانس طلا یا فلز مورد نظر با شرایط تنظیمات تعیین شده در عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT برای تفکیک و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در یک جهت باشد موجب میگردد که عمل تفکیک را به انجام رسانده و واکنش یا پاسخ نسبت به ان فلزیاب ایجاد گردد و از انجا که فرکانس بسیار پائین قابلیت حرکت و عبور از منابع و موانع را دارد توان نفوذ و بازتاب را در شرایط متفاوت برای تشخیص اهداف یا طلا یا فلزات در عمق زیاد را دارا خواهد بود